search

solutions

Mélangeurs

Nous comprenons parfaitement la complexité du processus de mélange 

Le mélange est l'un des procédés couramment utilisés dans diverses industries. L'opération de mélange est la base de tous les processus technologiques.

La qualité de cette opération dépend de la bonne conception du procédé et du bon choix des dispositifs dans lesquels elle doit avoir lieu.

En raison de la variété des processus et des produits, la conception du mélangeur peut également varier. Les connaissances spécialisées et l'expérience de nos concepteurs nous permettent de choisir le type de mélangeur, puis de concevoir un système de mélange adapté qui sera adapté aux besoins de vos processus.

votre essai

La complexité du processus de mélange 

Dans le processus de mélange, la répartition uniforme des ingrédients est importante. C'est le but du mixage. À la suite du mélange, diverses particules du milieu se déplacent les unes vers les autres, grâce à quoi nous obtenons son homogénéité dans un environnement monophasique ou multiphasique en termes de concentration, de densité, de température et d'autres propriétés du mélange.

L'agitation est également un moyen d'intensifier les processus de transfert de chaleur ou de transfert de masse, et d'accélérer la réaction. L'objectif est de rendre le mélange le plus efficace possible, c'est-à-dire d'obtenir le degré de mélange requis dans les plus brefs délais et avec la dépense énergétique la plus faible possible. C'est sur cela que se concentrent tous les efforts des concepteurs de mélangeurs.

L'une des méthodes de mélange les plus courantes est le mélange mécanique. C'est un processus forcé qui se produit lorsque l'énergie est fournie de l'extérieur. Cette énergie peut être générée, par exemple, par le mouvement des agitateurs ou la rotation d'un récipient rempli de matière.
Lors de la conception dudit réservoir, il est indispensable de calculer la puissance nécessaire au système mixte pour atteindre le niveau d'homogénéité supposé.
En savoir plus sur la conception d'appareils
Dodatkowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę to:
 • proporcje masowe użytych cieczy,
 • wzajemna rozpuszczalność,
 • temperatura oraz ciśnienie procesu,
 • możliwość napowietrzania produktu,
 • wymagania higieniczności i aseptyczności,
 • wydajność procesu,
 • wrażliwość produktu na występujące siły ścinające mieszadeł,
 • analiza zagrożeń dla produktów niebezpiecznych,
 • możliwość umycia konstrukcji.

Następnie należy przeanalizować cały układ urządzenia pod kątem specyfiki procesów, w których będzie ono brało udział, a więc przede wszystkim pod kątem:

 • możliwości występowania drgań,
 • pracy mieszadeł w zależności od poziomu cieczy,
 • wzajemnego oddziaływania kilku mieszadeł w jednym mieszalniku,
 • innych elementów wynikających z przewidzianej zabudowy mieszalnika.

Nasze doświadczenie obejmuje projektowanie i produkcję praktycznie wszystkich typów mieszadeł i układów mieszających. Każdy produkt przed oddaniem do użytku poddawany jest próbom sprawdzającym. W trosce o ciągłe udoskonalanie jakości naszych mieszalników powołaliśmy własny dział R&D, który zajmuje się optymalizowaniem ich konstrukcji.

notre offre

Mélangeurs avec équipement librement configuré

Mieszalniki wyposażamy w systemy mieszania składające się z jednego lub kilku mieszadeł. Aby zwiększyć intensywność mieszania i dostosować go do specyfiki procesu, istnieje możliwość zamontowania na urządzeniach procesowych dowolnej konfiguracji mieszadeł. Przykładowa konfiguracja może składać się z mieszadła ramowego, łopatkowego i homogenizującego albo turbinowego. Mamy doświadczenie w produkowaniu praktycznie wszystkich typów mieszadeł i układów mieszających.
Każde nasze mieszadło, przed dopuszczeniem do użytku, poddawane jest próbie. Dodatkowo, nad ciągłym udoskonalaniem projektowanych konstrukcji pracuje nasz dział R&D.

Nasze mieszalniki wyposażone są także w system sterowania i napęd. Dzięki tym elementom możliwa jest płynna regulacja obrotów mieszadeł oraz ustawienie wolnego rozruchu mieszadeł przy gęstych produktach.

Przepływ ciepła w mieszalniku może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich to przepływ poprzez płaszcz grzewczo-chłodzący, wykonany metodą tradycyjną lub w technologii Plasma Pillow Plate, która stosowana jest w naszym warsztacie. Z kolei drugim sposobem jest przepływ ciepła poprzez wężownicę zanurzoną w cieczy mieszanej. W niektórych przypadkach stosuje się obydwa sposoby przepływu ciepła.

Équipement correctement conçu pour répondre aux exigences de traitement et de surface

Posiadamy szeroką gamę mieszalników, które mogą być dowolne konfigurowane. Nasi eksperci stworzą przemyślany zestaw, który idealnie wpisze się w Państwa zapotrzebowania. Produkujemy zarówno urządzenia laboratoryjne, jak i mieszalniki większych rozmiarów. Nasze urządzenia mają pojemność od 5l do 60l.

Standardy wykonania mieszalników dostosowywane są do specyfiki danej branży. Branże, w których najczęściej działają nasi Klienci, to farmacja, biotechnologia, kosmetyka, przemysł spożywczy i przemysł chemiczny.

Wykonujemy urządzenia o dowolnych kształtach. Wśród nich są głównie mieszalniki walcowe (poziome i pionowe), stożkowe, mieszalniki walcowo – stożkowe oraz quasi stały stosunek średnicy do wysokości mieszanej objętości. Ostatni z wymienionych typów gwarantuje powtarzalność parametrów pracy przy różnych wielkościach wsadu.

Nasza oferta zawiera także mieszalniki przejezdne. Doskonale sprawdzą się w zakładach, w których ze względu na specyfikę technologii lub procesów pomocniczych (np. mycie) wymagana jest okresowa relokacja urządzeń.

Nos services

Nos services pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos appareils et installations

Nous assurons la sécurité et l'efficacité de vos installations et appareils. Nos techniciens de service effectueront des diagnostics sur site et ordonneront les actions de réparation nécessaires.
Nous proposons des solutions préventives, y compris des solutions numériques adaptées à vos besoins.

Audits et revues de contrôle périodique

 • identyfikacja części zużywających każdego sprzętu
 • kontrola sprzętu AKiP
 • analiza stopnia zużycia części w celu dostosowania częstotliwości wymiany do warunków prac
 • przedstawienie listy części zużywalnych, które powinny być na stanie celem zapewnienia nieprzerwanej produkcji

Activités de maintenance de base :

 • kontrola i usuwanie bieżących nieszczelności
 • kontrola stanu środków smarnych i punktów smarnych
 • kontrola stanu powierzchni urządzeń
 • kontrola stanu wyposażenia procesowego
 • kontrola stanu instalacji elektrycznych

Service pièces de rechange

 • gwarancja oryginalnych części zgodnych z wymogami instalacji i obwodami identyfikacyjnymi
 • lista zalecanych części zamiennych
 • dostawa części zużywalnych do zbiorników, wymienników, pomp, zaworów, jednostek filtracyjnych itp.
 • przegląd/wymiana elementów zużywających się
 • wymiana uszczelnień i zestawów naprawczych uszczelnień
 • globalna logistyka komponentów

Modernisation et réparation

 • usuwanie problemów i naprawa urządzeń zbiornikowych ze stali nierdzewnej
 • weryfikacja układów pneumatycznych (układy podnoszenia)
 • przeglądy techniczne urządzeń ciśnieniowych
 • badania PT, VT, endoskopia przemysłowa/urządzeń dozorowych

pourquoi nous?

Pourquoi vaut-il la peine de nous confier l'exécution du réacteur ?

Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów pozwala na dostarczenie Państwu rozwiązań sprawdzonych i zaawansowanych technologicznie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doskonale potrafimy dobrać materiały odporne na czynniki procesu/reakcji.

Mamy doświadczenie w projektowaniu rozwiązań dla substancji trudnych, żrących i wybuchowych. Stanowi ono gwarancje, że projektowane przez nas urządzenia są w 100% bezpieczne dla ludzi oraz produktu. Potwierdzeniem tego jest także fakt, że produkowane przez nas reaktory chemiczne wykazują zgodność z dyrektywą ATEX. . 

Dzięki wykonaniu bioreaktorów na naszym warsztacie zapewniamy doskonałą kontrolę jakości naszych produktów.

Vous planifiez un projet ?

Nos clients

ils ont fait confiance  us

Suivez-nous
Navigation rapide
Copyright Boccard 2021 / Tous droits réservés
CookiesMentions légalesRGPD
Copyright Boccard 2021 / Tous droits réservés
Plan du siteMentions légales
arrow-downarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram